•  


Kom igång med Poker

Ladda ner pokerklient

Så här spelar du 7-korts stötpoker

Målsättningen i 7-korts stötpoker är att försöka bilda en så bra hand som möjligt med hjälp av de tre dolda kort plus de fyra öppna kort du har på handen. Vinnare är den som kan visa upp den bästa femkortshanden.7-korts stötpoker kan spelas av 2-8 deltagare och spelsättet är Fixed Limit. Maximalt antal satsningar per runda är fyra (en satsning och tre höjningar). Om bara två spelare är kvar i given finns ingen gräns för antalet höjningar.

 

Givare

I 7-korts stötpoker delas korten ut från samma position i varje giv. Spelaren på plats 1 är alltså den som alltid tilldelas det första kortet.
 

Grundinsats (ante)


Innan given startar lägger samtliga aktiva spelare en obligatorisk grundinsats, en så kallad ante. Hur stor grundinsatsen är varierar. Hos Svenska Spels Poker är den mellan 0,25 och 100 kronor beroende på bordets insatsgräns.
 

Första satsningsrundan


Från givarens position delas vardera tre kort ut till spelarna vid bordet, två dolda kort samt ett öppet kort. Korten delas ut ett i taget. De dolda korten kan bara ses av respektive spelare, medan det öppna kortet kan ses av alla spelare runt bordet.

Den spelare vars öppna kort har lägst värde inleder satsningsrundan. Skulle två eller flera spelare ha samma värde på kortet avgör färgen. I 7-korts stötpoker rankas färgerna enligt följande, från lägsta till högsta: Klöver, Ruter, Hjärter, Spader. Vid lika värde på kortet avgör alltså den lägsta färgen. Det är bara i satsningsrundorna som färgerna har betydelse. Vid visning görs alltså ingen skillnad mellan färgerna.

Spelaren med det lägsta kortet måste nu lägga en tvingande insats, en så kallad bring-in. Den motsvarar halva eller hela insatsgränsen för bordet. Om vi antar att vi spelar på ett 10/20-bord motsvarar den tvingande insatsen antingen 5 eller 10 kronor. Spelaren med det lägsta kortet kan alltså välja om han vill lägga ett halvt eller ett helt belopp.

Satsningsrundan fortsätter sedan med att spelarna i turordning satsar. Om den förste spelaren har gjort en insats motsvarande ett halvt belopp – i vårt exempel 5 kronor - kan spelarna därefter välja att göra en komplettering upp till den lägre insatsgränsen. Därefter måste satsningar och höjningar göras motsvarande ett helt belopp, alltså 10 kronor.
 

Andra satsningsrundan


Ett andra öppet kort delas ut till de spelare som fortfarande är aktiva i spelet. Nu är det den spelare som kan visa den bästa kombinationen av sina två öppna kort som inleder. Satsningar och höjningar i denna runda motsvarar den lägre insatsgränsen för bordet, alltså 10 kronor.
Undantag: Om den högsta kortkombinationen visar ett par, kan spelaren välja att satsa antingen den lägre insatsgränsen – 10 kronor – eller den högre insatsgränsen – 20 kronor. Vad han än väljer måste alla satsningar eller höjningar under satsningsrundan därefter motsvara samma belopp. Om spelaren väljer att passa går valet att satsa den lägre eller högre insatsgränsen vidare till näste spelare vid bordet osv.
 

Tredje satsningsrundan


Ett tredje öppet kort delas ut till de spelare som fortfarande är aktiva i spelet. Kvarvarande spelare har nu alltså två dolda samt tre öppna kort på handen. Den spelare som visar den högsta kombinationen av sina tre öppna kort inleder satsningsrundan. Satsningar och höjningar motsvarar nu den övre insatsgränsen – 20 kronor.
 

Fjärde satsningsrundan

Ett fjärde öppet kort delas ut till de spelare som fortfarande är aktiva i spelet. Ännu en satsningsrunda följer enligt samma förfarande som den tredje satsningsrundan.
 

Femte satsningsrundan

Ett sista - dolt - kort delas ut till de spelare som fortfarande är aktiva i spelet. Kvarvarande spelare har nu två dolda, fyra öppna samt ytterligare ett dolt kort på handen. Ännu en satsningsrunda följer enligt samma förfarande som den fjärde satsningsrundan.
Undantag: Om det fortfarande är åtta spelare kvar i given kommer det inte att finnas tillräckligt med kort i leken för att samtliga spelare ska kunna få ett sista kort. Om det skulle inträffa läggs i stället ett öppet kort mitt på bordet, synligt för alla spelare. Det kortet får samtliga spelare använda för att komponera sin femkortshand.
 

Visning

När alla insatser är gjorda väntar en visning. Den spelare som kan visa upp den bästa femkortshanden vinner potten. Det är alltid den spelare som blir synad som visar sin hand först. Övriga spelare behöver inte visa sin hand såvida de inte har en bättre hand. Om ingen satsning görs i den sista satsningsrundan är det den spelare som visar den högsta kortkombinationen som visar först.

Detta är grunderna i 7-korts stötpoker. Det finns även många pokerböcker som handlar om 7-korts stötpoker som gör det enklare att bli en bättre pokerspelare. Lycka till vid pokerbordet!

Börja spela 7-kort stötpoker och ladda ner pokerklienten det går även bra att spela med MAC

 

Skapa ditt lösenord i fältet nedan
Du har loggat in med ett engångslösenord.
Vänligen skapa ditt nya lösenord.
Tack!
Dina uppgifter är nu registrerade.
Lösenord via sms
Vet du att du snabbt kan få nytt lösenord via sms om du skulle glömma ditt? Ange bara mobilnummer och svara på en kontrollfråga under Kontoinställningar.
Kontoinställningar