•  


Kom igång med Poker

Ladda ner pokerklient

Pokerlexikon - häng med i pokersnacket

Har du svårt att hänga med i pokersnacket? I vårt pokerlexikon har vi samlat de pokertermer – såväl svenska som engelska – som är vanligt förekommande på vår webbplats och pokerspelare emellan.

 • Add-on (Extraköp): ett extra inköp av marker som får göras av samtliga spelare i vissa turneringar efter en viss tid, vanligtvis en timme. Kostnaden för inköpet motsvarar i regel turneringens startavgift.
 • Aktiv spelare: benämning på en spelare som fortfarande är med i omgångens spel, dvs en spelare som inte har lagt sig.
 • Alias: det namn du använder i pokerrummet i stället för ditt riktiga namn. Du får välja ditt alias innan du kan börja spela i pokerklienten.
 • All-in: att satsa alla sina marker på en gång.
 • Ante: en liten "tvingad" insats som varje spelare lägger i potten innan några kort har delats ut.
 • Bad beat: att sitta på en bra hand, och sedan bli slagen av en spelare med en ännu bättre hand.
 • Bet: se Satsa.
 • Big Blind: se Stora mörken.
 • Bluff: att försöka lura motspelarna att tro att man har en bättre hand än man egentligen har.
 • Bordskort: de fem öppna korten som ligger synliga på bordet. Dessa kort får användas av samtliga spelare för att tillsammans med hålkorten bilda bästa möjliga hand.
 • Bounty: en belöning man får om man lyckas slå ut en viss spelare ur turneringen.
 • Broadway: slang för stege med ess som högsta kort.
 • Bränna kort: givaren lägger undan det översta kortet i leken innan denne delar ut/lägger upp nästa kort.
 • Bubblan: den placering i en turnering som är näst efter den sista prisplatsen.
 • Call: se Syna.
 • Check: se Passa.
 • Chip leader: benämning på den som för tillfället sitter med flest marker i en turnering.
 • Dealer: se Givare.
 • Extraköp (Add-on): ett extra inköp av marker som får göras av samtliga spelare i vissa turneringar efter en viss tid, vanligtvis en timme. Kostnaden för inköpet motsvarar i regel turneringens startavgift.
 • Familjepott: en pott där alla spelare vid bordet har synat för att se de första bordskorten.
 • Femte gatan: det femte och sista öppna kortet på bordet i Texas Hold 'em och Omaha. Kallas även ”The River”.
 • Fisk: slang för dålig pokerspelare som oftast går med förlust.
 • Fixed limit: innebär att alla satsningar som görs under en giv inte får överstiga ett visst belopp. Varierar från bord till bord.
 • Fjärde gatan: det fjärde kortet på bordet i Texas Hold 'em och Omaha. Kallas även ”The Turn”.
 • Flervägspott: en pott som tre eller flera deltagare är med och spelar om.
 • Floppen: de tre första gemensamma korten som läggs ut på bordet i Texas Hold 'em.
 • Freezeout: turneringsform där man åker ur så fort markerna är slut. Jämför Add-on och Re-buy.
 • Gentlemannaregeln: om du lämnar ett ringspelsbord och sedan återvänder till samma bord inom 30 minuter, måste du köpa in dig för minst samma summa (om mindre än maxinköpet) eller samma summa) om högre än maxinköpet) som du hade när du lämnade bordet.
 • Givare: den spelare från vars position korten vid bordet delas ut. Markeras med en givarknapp som roterar medurs vid varje ny giv.
 • Givarknapp: en bricka som markerar vilken spelare som är givare.
 • Gratiskort: när ingen har satsat något under en satsningsrunda och kvarvarande spelare får se nästa kort utan att det har kostat något.
 • Hand: de kort man har på handen i kombination med korten på bordet.
 • Heads-up: när bara två deltagare är kvar vid bordet och spelar mot varandra.
 • High/Low 8: en pokervariant där högsta och lägsta handen delar på potten. Spelas endast i Omaha.
 • Hold´em: en variant av poker där varje spelare får två dolda kort på handen. Därefter läggs tre öppna kort ut på bordet, följt av ett fjärde och ett femte kort. Samtliga kortutläggningar följs av en satsningsrunda. Alla spelare får sedan kombinera sina händer med hjälp av korten på bordet. Vinnare av potten är den som kan visa upp den starkaste handen.
 • Huvudpott: vinstpotten för den giv som för tillfället är i spel.
 • Hålkort: de dolda korten som spelaren har på handen. Två kort i Texas Hold 'em och fyra kort i Omaha.
 • Hålstege: när man sitter med fyra kort som kan utgöra en stege om man lyckas få ett femte, som i valör ligger mellan två av de man har. Exempelvis om man har 3-4-6-7 och alltså saknar en femma.
 • Hög poker: en sammanfattning för all poker där spelaren med högsta handen vinner.
 • Höja: när en spelare under en giv har satsat marker och någon därefter väljer att höja insatsen ytterligare.
 • Inköp: en avgift spelaren måste erlägga när han går med i en turnering. Beloppet varierar från turnering till turnering.
 • Kasta korten: Kallas även "att lägga sig". Man lägger ifrån sig alla kort på hand med baksidan upp för att visa att man inte längre deltar i spelet under den aktuella omgången.
 • Kicker: se Sidokort.
 • Knappen: en bricka som markerar vem som är givare. Knappen roterar medurs vid varje ny giv. Kallas även givarknappen.

 • Klätt kort: Gemensam benämning på alla kort från Knekt och uppåt i valör, dvs Knekt, Dam, Kung och Ess.
 • Kontrahöja: att höja ytterligare efter det att en spelare innan redan har höjt.
 • Lanka: Ett dåligt kort, oftast ett lågt nummerkort.
 • Lilla mörken: en insats som första aktiva spelare till vänster om givaren måste lägga. Lilla mörken är hälften av stora mörken. Summorna på mörkarna varierar från bord till bord.
 • Limit: när summan man får satsa är begränsad till ett visst belopp. Varierar från bord till bord.
 • Lobby: här visas pokerrummets utbud av bord och turneringar.
 • Låg poker/Lowball: en sammanfattning för all poker där spelaren med lägsta handen vinner.
 • Lägga sig: när man avstår från fortsatt spel och slänger sina kort.
 • Lös spelare: någon som spelar många händer även om han/hon inte har bra kort.
 • Max: en övre gräns för hur mycket man får satsa.
 • Monsterhand: en mycket stark hand som nästan garanterat vinner potten.
 • Mörken: Insats som görs av en eller flera spelare före en giv. Stora mörken är dubbelt så stor som den lilla mörken.
 • Mörkt kort: se Hålkort.
 • Mörkpoker: Gammal svensk benämning på 5 card draw. Även benämningen Dragpoker och 5-kortspoker förekommer.
 • No limit: när det inte finns någon gräns för hur mycket man får satsa. En spelare kan dock inte satsa mer pengar än han har vid bordet just då.
 • Nummerkort: Gemensam benämning på kort med valörer från 2 upp till 10.
 • Passa: passa gör man om man inte vill lägga sig eller satsa under en giv. Om någon därefter höjer måste man göra ett nytt val.
 • Position: beteckning för vilken plats man sitter på vid bordet. Givarknappens position avgör om man sitter tidigt eller sent. Sitter man direkt efter givarknappen har man en tidig position, och sitter man precis innan eller på knappen har man en sen position.
 • Potten: summan av alla de marker som satsats under given. Ligger väl synlig för alla spelare medan given pågår.
 • Pot limit: innebär att man aldrig kan satsa mer än vad som för tillfället ligger i potten.
 • Raise: se Höja.
 • Rake: den avgift som spelföretaget tar ut för att man får spela på de olika borden. Storleken på avgiften varierar från bord till bord. Svenska Spel tar 2,5% i avgift, vilket är hälften av branschstandarden.
 • Rebuy: en turneringsform där man mot erläggande av en ny startavgift får köpa in sig i turneringen igen om man blivit av med sina marker. Vanligtvis gäller rebuy-regeln under spelets första timme.
 • Ringspel: Svenska Spels motsvarighet till cashgame.
 • River (The): femte gatan, det femte och sista gemensamma kortet i Texas Hold 'em och Omaha.
 • Rundcheckning: Uppstår då samtliga kvarvarande spelare passar under en satningsrunda. Spelet går då vidare med oförändrad pott till nästa kort från given. Blir det rundcheckning under sista satsningsrundan visar alla kvarvarande spelare vilka kort de har på hand, s k visning.
 • Satellit: mindre turnering där en eller flera vinster resulterar i att man får spela med i en större, kommande turnering utan att betala startavgift.
 • Satsa: när man i en satsningsrunda är först ut med att lägga marker i potten.
 • Sidokort: det högsta kortet i en femkortshand som inte ingår i kombinationen. Har man till exempel D-D-8-8-10 eller K-K-10-7-3 så är sidokortet i de här fallen 10.
 • Slowspela: när man med en stark hand endast synar eller höjer med små belopp. Anledningen kan vara att man vill lura de andra spelarna att satsa och därmed få in så mycket pengar som möjligt i potten.
 • Spelkapital: den summa pengar på spelkontot man har till sitt förfogande att spela för.
 • Startavgift: den avgift man måste betala för att få ställa upp i en turnering.
 • Stora mörken: en insats som spelaren till vänster om lilla mörken måste lägga. Varierar från bord till bord.
 • Syna: om en spelare satsar så synar man genom att lägga samma belopp och fortsätter då att vara med i spelet.
 • Tight: en spelstil som innebär att man endast spelar händer som har bra chans att vinna.
 • Tilta: att efter en större motgång tappa självdisciplinen och börja spela dåliga kort och en okontrollerad poker.
 • Turn (The): fjärde gatan, det fjärde gemensamma kortet i Texas Hold 'em och Omaha.
 • Uppkort: kort som ligger med framsidan uppåt och är synliga för alla.
 • Visning: när alla kvarvarande spelare efter sista rundan vänder upp sina kort så att alla kommer med framsidan uppåt, varefter man ser efter vem som har den bästa handen.
 • Öppen poker: pokervarianter med ett eller flera kort synliga för alla, till exempel de flesta former av stötpoker.
 • Öppna potten: att först satsa pengar i en runda.
 • Överspel: att vara kvar för länge i en giv med en hand som borde kastats i stället.
 • Översyna: att syna en höjning med en svag hand som ändå sannolikt inte har någon chans att vinna potten.


Skapa ditt lösenord i fältet nedan
Du har loggat in med ett engångslösenord.
Vänligen skapa ditt nya lösenord.
Tack!
Dina uppgifter är nu registrerade.
Lösenord via sms
Vet du att du snabbt kan få nytt lösenord via sms om du skulle glömma ditt? Ange bara mobilnummer och svara på en kontrollfråga under Kontoinställningar.
Kontoinställningar