•  


Kom igång med Poker

Ladda ner pokerklient

Online Poker – Så här fungerar en pokerturnering hos Svenska Spel

På Svenska Spels Poker online förekommer två turneringsformer: Sit & Go samt schemalagda pokerturneringar.

Turneringsinfo
Information om pokerturneringarna hittar du i pokerklientens lobby. Informationen får du fram genom att markera turneringen i lobbyn. Den visas då i rutan på lobbyns högra sida. Mer utförlig information får du genom att dubbelklicka på turneringen.

Anmälan
Du anmäler dig genom att klicka på respektive pokerturnering och välja ”Registrera”. Anmälningsavgiften består av en startavgift och en bordsavgift, vilka varierar från turnering till turnering, exempelvis 20 kr + 2 kr. Registreringen stänger vid turneringens starttid.

Observera att du inte kan anmäla dig till en turnering om du inte har fyllt i dina turneringsgränser under spelgränsfliken. Om du anmäler dig till en satellitturnering (se även "Satelliter" nedan) som spelas i till exempel fyra steg kommer samtliga fyra turneringar att dras direkt på dina turneringsgränser.

Antal deltagare
En online pokerturnering spelas mellan ett förutbestämt eller obegränsat antal deltagare. Alla deltagare i en turnering startar med lika många spelmarker. Vinnare är den som till slut är ensam kvar och därmed har samtliga marker på handen.

Vinster
Turneringsvinsterna betalas ut i pengar. Samtliga vinster betalas ut efter att hela turneringen är färdigspelad. Antal prisplatser står i relation till antalet deltagare, även om undantag förekommer. I vissa pokerturneringar (satelliter) kan priserna utgå i form av inträde till kommande, större turneringar. I de fall satellitvinsterna leder vidare till turnering utanför Svenska Spels pokerrum, betalas pengarna ut kontant. Dessa kan sedan användas till startavgift i aktuell turnering om man så önskar.
I de fall som två spelare åker ut under samma giv kommer den som hade flest antal marker innan given påbörjades att få den bättre placeringen i resultatlistan.

Sit & Go
En Sit & Go spelas mellan ett förutbestämt antal deltagare, vanligtvis 2-30. En Sit & Go har ingen bestämd starttid utan kör igång så fort alla platser vid bordet/borden är tagna.

Schemalagda pokerturneringar
De schemalagda online turneringarna har en specifik starttid. Turneringen öppnas automatiskt på utsatt tid. Deltagarantalet är antingen förutbestämt eller obegränsat. En turnering kan spelas antingen på 10-manna-, 5-manna- eller 2-mannabord.

Turneringstyper
Långsam: Mörkperioderna är 15 minuter.
Vanlig: Mörkperioderna är 12 minuter.
Snabbis: Mörkperioderna är 6 minuter.
X-snabb: Mörkperioderna är 3 minuter.
Lotto: 1 startmark, 1 mörknivå (1000/1000).

Utfrysningsturnering
Om pokerturneringen spelas som en utfrysningsturnering innebär det att du är utslagen ur turneringen så fort dina marker är slut.

Återköp
Ibland tillämpas återköp i en turnering. Återköp innebär att du kan köpa nya marker om dina startmarker tagit slut. Detta kan du göra under en förutbestämd tid.

Extraköp
Extraköp innebär att du får göra ett (1) återköp av startmarkerna efter en bestämd tidpunkt. Detta kan göras av samtliga kvarvarande spelare oavsett om de har marker kvar eller inte. Efter extraköpet spelas alltid turneringen enligt utfrysnings-principen.

Headhunter
I en headhunterturnering belönas du när du slår ut spelare ur turneringen.Således gäller det att "jaga huvuden", som namnet antyder.
I den vanligaste headhunter-varianten på Svenska Spel delas inköpet upp så att 50% går till den gemensamma prispotten, och 50% läggs som ett pris på ditt huvud (en s.k. "bounty").Om du slår ut en spelare går 50% av bountyn som prissumma direkt till dig, och resterande 50% läggs till ditt eget bounty-värde. Om du skulle vinna hela turneringen vinner du hela det egna bountyvärdet också.

Shootout
En shootout-turnering skiljer sig mot en vanlig utfrysningsturnering.
Borden balanseras inte när en spelare slås ut. Man spelar istället klart sitt bord tills det att en spelare vunnit bordet och detta gäller de övriga borden också. De kvarvarande spelarna spelar sedan vidare i nästa omgång, och så vidare.

Satelliter
En satellit är en turnering där priserna utgår i form av plats i en framtida, större turnering. Beroende på antalet deltagare kvalificerar sig ett visst antal spelare till nästa steg i turneringen (till exempel en delfinal eller final). Prispotten i satelliterna överförs till (del)finalen, såvida inte prissumman i satelliten understiger inköpet för nästkommande turnering. I så fall betalas priserna ut i pengar. En och samma spelare kan bara ha en plats i (del)finalen. Spelare ansvarar själv för att han/hon kan delta den dag och tid som (del)finalen spelas. Om finns möjlighet att avregistrera sig i satellitturneringar får spelaren "turneringspolletter" tillgodo som bara kan användas till inköp i andra pokerturneringar och Sit & Go's. Polletterna går inte att betala ut till sitt personliga bankkonto.

Börja spela och ladda ner pokerklienten det går även bra att spela med MAC

Här hittar du våra online pokerturneringar

 

Skapa ditt lösenord i fältet nedan
Du har loggat in med ett engångslösenord.
Vänligen skapa ditt nya lösenord.
Tack!
Dina uppgifter är nu registrerade.
Lösenord via sms
Vet du att du snabbt kan få nytt lösenord via sms om du skulle glömma ditt? Ange bara mobilnummer och svara på en kontrollfråga under Kontoinställningar.
Kontoinställningar