•  

Vem ansvarar för vad?

Frågor om svenskaspel.se besvaras i första hand av Svenska Spels Kundservice. Vid frågor som de inte kan besvara vidarebefordrar de ärendet till rätt person inom företaget.

Reservationer

AB Svenska Spel strävar efter att hålla informationen på denna webbplats korrekt och uppdaterad.
AB Svenska Spel kan dock inte ta något ansvar för eventuella skador som kan uppstå på grund av att någon vidtar åtgärder med ledning av information på denna webbplats.
AB Svenska Spel har inte heller någon skyldighet att utge ersättning eller spelvinster på grund av att information på denna webbplats är felaktig.

Handhavandefel från ombudets sida vid registrering av spel kan medföra att informationen på mina sidor blir felaktig. Svenska Spel påtager sig inget ansvar för de eventuella skador som kan uppstå till följd av sådana felaktigheter.
Vi ber dig att omedelbart kontakta oss om du anser att informationen om dina spel eller vinster inte är korrekt. Kom ihåg att det är spelkvittona som gäller vid uthämtning av vinst hos ombud.

Skapa ditt lösenord i fältet nedan
Du har loggat in med ett engångslösenord.
Vänligen skapa ditt nya lösenord.
Tack!
Dina uppgifter är nu registrerade.
Lösenord via sms
Vet du att du snabbt kan få nytt lösenord via sms om du skulle glömma ditt? Ange bara mobilnummer och svara på en kontrollfråga under Kontoinställningar.
Kontoinställningar