Nummerstatistik

Här kan du följa Lotto-statistiken för det senaste halvåret. Siffrorna uppdateras efter varje dragning.

I kolumnen Nr. visas bollens nummer. I kolumnen Ggr. visas hur många gånger bollen har blivit dragen de senaste sex månaderna.

Nr. Ggr.
1: 32
2: 33
3: 39
4: 37
5: 31
6: 33
7: 30
8: 27
9: 38
10: 35
11: 28
12: 30
13: 37
14: 28
15: 33
16: 35
17: 28
18: 38
Nr. Ggr.
19: 35
20: 26
21: 28
22: 35
23: 31
24: 32
25: 30
26: 33
27: 33
28: 26
29: 29
30: 34
31: 37
32: 32
33: 39
34: 35
35: 37


Visst är det kul med statistik? Men kom ihåg att det ändå alltid är slumpen som avgör vilka nummer som dras.
Lycka till!

Skapa ditt lösenord i fältet nedan
Du har loggat in med ett engångslösenord.
Vänligen skapa ditt nya lösenord.
Tack!
Dina uppgifter är nu registrerade.
Lösenord via sms
Vet du att du snabbt kan få nytt lösenord via sms om du skulle glömma ditt? Ange bara mobilnummer och svara på en kontrollfråga under Kontoinställningar.
Kontoinställningar